Zpět

Svatý duch

Víte, co je to Svatý duch?

Strašidlo? Duše lidí, kteří zde v dávných dobách barokního špitálu zemřeli? Nebo něco jiného? Řada lidí si Svatého ducha představuje jako hodné strašidlo. Ale není tomu tak.

V biblických písmech je Bůh zjeven jako tři božské osoby: Otec (Bůh), Bůh Syn (Ježís Kristus) a Duch svatý. Duch svatý je přitom jediným právoplatným zástupcem Boha na zemi. Se symbolem Svatého ducha se tak nejčastěji setkáte v kostelích a náboženské literatuře, kde je znázorněn jako "Svatá holubice", která má představovat duchovně viditelnou formou přítomnosti Ducha svatého.

Když Kristus žil na této zemi, zaslíbil, že svému lidu pošle Ducha svatého. Duch svatý, který pochází od Otce a Syna, sestoupil o letnicích (7 týdnů po Velikonocích) na první křesťany, aby už jednou provždy zůstal se svým lidem.